Dĕ̤ng-cáik

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù 冬節 dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê bēng-buōng.
參考閩東語言漢字版本。

Dĕ̤ng-cáik (冬節), iâ hô̤ lō̤ Dĕ̤ng-cé (冬至), sê Dṳ̆ng-guók gô-lĭk gì niék-sé ciék-ké cĭ-ék. Cī sŏ̤h nĭk, báe̤k-buáng-giù màng-buŏ dék dòng, nĭk-dŏng dék dōi.

Dṳ̆ng-guók gáuk-dê có̤ Dĕ̤ng-cáik gì huŏng-sék gáuk-iông. Báe̤k-huŏng-nè̤ng ék-buăng siĕh giēu, nàng-huŏng-nè̤ng ék-buăng siĕh diĕng-nó̤h. Hók-ciŭ-nè̤ng găk Dĕ̤ng-cáik siĕh .