泉港

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.
泉港區 ,是泉州其行政單位。