Barack Obama

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Bă-lăk Ĕu-bă-mā dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Ĕu-bă-mā

Bă-lăk Ĕu-bă-mā (Ĭng-ngṳ̄: Barack Obama, 1961 n. 8 ng. 4 h. - ), hĕ̤k-ciā iâ giéu lō̤ Buói-lăk Ó̤-bă-mā, sê Mī-lé-giĕng Hăk-cé̤ṳng-guók dê 44 gì Cūng-tūng.

Ĭ sê Mī-guók gì tàu ciáh Ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng Cūng-tūng.