Cī-mī Ŭi-lò̤-sṳ̆

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Cī-mī Ŭi-lò̤-sṳ̆, 2005 nièng găk Huák-làng-káik-hók
Jimmy Wales 2014 on CeBIT Global Conferences, Wikipedia Zero

Cī-mī Ŭi-lò̤-sṳ̆ (Ĭng-ùng: Jimmy Wales), 1966 nièng 8 nguŏk 7 hô̤ chók-sié, Mī-guók-nè̤ng. Ĭ sê Wikipedia châung-bâing-ciā cĭ ék, Wikimedia Gĭ-gĭng-huôi lī-sê̤ṳ-huôi gì ìng-ê̤ṳ-ciō-sĭk, iâ sê Wikia gŭng-sĭ gì lō̤-bēng.

2006 nièng 5 nguŏk, Ŭi-lò̤-sṳ̆ ké̤ṳk Sì-dô̤i Ciŭ-kăng sōng có̤ 100 ciáh có̤i ô īng-hiōng-lĭk gì ìng-ŭk cĭ ék.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ Jimmy Wales gì mùi-tā̤ ùng-giông.
維基共享資源有關於Jimmy Wales其媒體資源。