Chiū-lŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Ĭ-sĕng sāi gì chiū-lŏk

Chiū-lŏk(手絡), sĭk-cié diŏh tĕ̤k “chiū-lók”, iâ hô̤ lā̤ chiū-tó̤(手套), sê siŏh cṳ̄ng dò̤ lā̤ lŏk chiū gì nó̤h. Puòi gì chiū-lŏk céng-tiĕng lŏk lā̤ â bō̤ nuōng. Ĭ-sĕng dâe̤ng chiū-sŭk gì sèng-hâiu iâ â dái chiū-lŏk, cūng-kuāng chiū mâ giê lā-ciā.