Dài-báe̤k

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê bēng-buōng.
參考閩東語言漢字版本。

Dài-báe̤k
Taipei City Location Map.png
Hèng-céng-kṳ̆ lôi-biék Dĭk-hăk chê
Miêng-cék 271.8 km²
Ìng-kēu 2,626,104 (2007)

Dài-báe̤k (Háng-cê: 臺北, Mìng-nàng-ngṳ̄: Tâi-pak) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guóksiū-dŭ. Dài-báe̤k bău-guák Dài-báe̤k-chê gâe̤ng ciŭ-ùi gì Dài-báe̤k-gâing.


Dài-uàng gì siàng-chê
Dĭk-hăk chê: Dài-báe̤k | Gŏ̤-hṳ̀ng
Chê: Dài-dṳ̆ng | Dài-nàng | Gă-ngiê | Giĕ-lè̤ng | Sĭng-dé̤ṳk