Gū-chiŏng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Gū-chiŏng

Gū-chiŏng(股川) iâ hô̤ lā̤ “gū-chiŏng-pā̤”, sê lìng-diòng̤-mŭk dông-ŭk gì siŏh ciáh buô-ôi, găh gì gèng-dēng, iĕu gâe̤ng piăng gì â-dā̤. Lìng-diòng̤-mŭk dông-ŭk sô̤i gì sèng-hâiu cêu sê sāi gū-chiŏng. Gū-chiŏng dài-dŏng ô siŏh ciáh kĕ̤ṳng-kĕ̤ṳng hô̤ lā̤ gŏng-muòng, dò̤ lā̤ lá sāi sāi.