Liù-giù-guók

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Liù-giù-guók(琉球國) sê siŏh ciáh gô-diē gì guók-gă, găh hiêng-câi Nĭk-buōng Chṳ̆ng-sìng-gâing(沖繩縣) gâe̤ng Lṳ̆k-ì-dō̤-gâing(鹿兒島縣) gì Iēng-mī gùng-dō̤(奄美群島).

Liù-giù gâe̤ng Hók-ciŭ gì guăng-hiê iā chĭng, gĭng-dáng Dài-gĕ̤ng gó-ô Liù-giù-guāng(琉球館), gô-diē sê diû Liù-giù-nè̤ng gì.

1879 nièng, Liù-giù ké̤ṳk Nĭk-buōng miĕk lâi.