Mā-cū

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Mā-cū kō̤-nèng sê:

  1. 媽祖, chiāng chăng-kō̤ Mā-cū (Sìng);
  2. 馬祖, chiāng chăng-kō̤ Mā-cū (Dō̤).
Disambig.svg
Cuòi sê 1 miêng ô gì-ngiê gì hiĕh.
茲是蜀名有歧義其頁。
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, chiāng nṳ̄ siŭ-gāi hiā lièng-giék giéu ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k.
汝囇是趁什乇鏈接鏈遘嚽塊,請汝修改許鏈接遘正確其條目。