Mĕ̤k-ciŭ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê bēng-buōng.
參考閩東語言漢字版本。

Nè̤ng gì mĕk-ciŭ.

Mĕ̤k-ciŭ Tiang(聽) (iâ siā có̤ "mĕk-ciŭ", 目睭), cṳ̆-ngṳ̄ gōng ngāng (眼), sê dông-ŭk gāng-gáuk guŏngké-guăng. Gāng-dăng gì mĕ̤k-ciŭ â̤ gāng-gáuk ciŭ-ùi kuàng-gīng gì guŏng-mìng gâe̤ng ŭ-áng, hŭk-căk gì mĕ̤k-ciŭ â̤ hìng-siàng sê-gáuk. Sĕng-ŭk sāi mĕ̤k-ciŭ gāng-gáuk sié-gái gì dâe̤ng-cáuk cêu hô̤ lō̤ "káng" (看).

Dṳ̀ lāu káng nó̤h, nè̤ng iâ sāi mĕ̤k-ciŭ lì gău-liù cìng-gāng: ĭ gì huăng-hī, sêu-ké gó sê kū-cháik, dŭ biēu-hiêng diŏh ĭ gì mĕ̤k-ciŭ diē-lié.

Gê̤ṳng-sé (近視) hĕ̤k sê uōng-sé (遠視) gì nè̤ng sṳ̆-iéu ngāng-giáng mĕk-ciŭ káng nó̤h ciáh káng â̤ cĭng; Chăng-màng (青盲) gì nè̤ng mĕk-ciŭ mò̤ bâing-huák káng giéng nó̤h.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ Mĕ̤k-ciŭ gì mùi-tā̤ ùng-giông.
維基共享資源有關於Mĕ̤k-ciŭ其媒體資源。