Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

(𥻵) sê Hók-ciŭ-nè̤ng nièng-nièng-màng Dĕ̤ng-cáik siĕh gì sŏ̤h cṳ̄ng diĕng nó̤h, sāi sŭk-mī có̤ siàng, có̤ ièng-ièng-nuóh băh-băh-nuóh, ék-buăng dŭ mò̤ âng. Sì siĕh sèng-hâiu diŏh ĕng huă-sĕng-hūng, iù-muài-hūng diē-sié bŏ̤-lŏng lâ puói lā̤ siĕh. Ĭng-ôi sì gâe̤ng "時" huák-ĭng sŏ̤h-iông, Hók-ciŭ-nè̤ng dŭ siŏng-séng, siĕh sì sì-dô̤ cêu â̤ biéng hō̤.