Sìng Câi-gĭ

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Sung Jae-ki dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Sìng Câi-gĭ(成在基, Dièu-siēng-ngṳ̄: 성재기, 1967 n. 9 ng. 11 h. - 2013 n. 7 ng. 26 h. ) sê Hàng-guók gì céng-dê-gă, ìng-guòng-gă, sṳ̆-siōng-gă, huăng-ĭk-gă gâe̤ng cê̤ṳ-iù diék-hŏk-gă. hô̤ Sīng-hiŏng(審軒) hĕ̤k-ciā Sĭng-hiŏng(心軒).

2008年1月24號男性連帶的創建者兼首任主席. 1998年-2013年他在韓國的自由主義運動 gâe̤ng 性解放運動, 女性部廢止運動的主動人物. 同1999年以后, 韓國國軍服務者補償要求活動.