Sung Jae-ki

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Sung Jae-ki(Hàng-guók 성재기, Háng-cê 成在基, 1967年 9月11日 - 2013年7月26日) sê Hàng-guók Chèng-tī and 人權活動家, 市民 活動家, Cê̤ṳ-iù philosopher. 號審軒, 心軒.