Tái-guók-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Tái-guók-ngṳ̄ (ภาษาไทย ) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Ciòng sié-gái ī Ciék-káik-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô lĕ̤k-chiĕng uâng nè̤ng.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Tái-guók-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Tái-guók-ngṳ̄其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô Tái-guók-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Tái-guók-ngṳ̄茲種語言其版本。