跳至內容

Ùng-gŭng Cṳ̆-iêng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ùng-gŭng Cṳ̆-iêng (文公書院), sê lī-hŏkcṳ̆-iêng, diŏh Hók-ciŭ-chê Lò̤-nguòng-gâingSéng-cūi-sê (聖水寺).[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 林国清. 宋代福州理学书院. 福州晚报. 2010-02-17 [2019-02-23]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-02-23).