Armenia-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Ā-mī-nà̤-ā-ngṳ̄ dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Armenia-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Armenia-ngṳ̄ (հայերեն) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Dṳ̆ng Armenia-ngṳ̄ gâe̤ng Să̤ Armenia-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Armenia-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 670 uâng nè̤ng.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Armenia-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Armenia-ngṳ̄ 其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô Armenia-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Armenia-ngṳ̄茲種語言其版本。