Ĭ-gīng-huŏng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Ĭ-gīng-huŏng

Ĭ-gīng-huŏng (衣錦坊) sê Săng-huŏng-chék-háe̤ng diē-sié gì siŏh dèu huŏng. Ciā huŏng dó̤i-méng sê Ták-háe̤ng, dĕ̤ng-hióng lièng Âu-gă̤, să̤-hióng lièng tŭng-hù-lô (通湖路).