Ṳ̀-siêng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cĕu Ṳ̀-siêng (騶餘善, ? - s 110 n.) sê Mìng-uŏk-guók gì dâ̤ 9 ciáh guók-uòng, iâ sê có̤i-hâiu siŏh ciáh guók-uòng. Sèng 135 nièng gáu sèng 110 nièng câi-ôi.

Ĭ sê Mìng-uŏk guók-uòng Tīng gì diê, sèng 135 nièng tài sī Tīng chuâng-ôi. Sèng 110 nièng, huăng-dó̤i Háng-dièu, cê̤ṳ-chĭng Dĕ̤ng-uŏk Ū-dá̤ (東越武帝). Háng Ū-dá̤ puái buô-dôi páh Mìng-uŏk, ĭ ké̤ṳk buô-hâ tài sī, Mìng-uŏk-guók miĕk-uòng.