Lôi-biék chéu

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Sṳ̆-ĭk lôi-biék miàng-chĭng, káng ĭ gì chéu-hìng giék-gáiu. Chiāng cé̤ṳ-é, ciā hiĕk-miêng sāi-ê̤ṳng siŏh cṳ̄ng gŏ̤-gék JavaScript gé-sŭk, giéu lō̤ AJAX. Nṳ̄ nâ sāi-ê̤ṳng guó-sì gì báuk-lāng-ké, hĕ̤k-ciā cĕk lâi JavaScript, cêu mâ̤ ciáng-siòng gĕ̤ng-cáuk.

顯示分類樹