「Lô-gă Hók Ĭng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
Sĭng hiĕk: {{Sĭng-iók Séng-gĭng}} '''Lô-gă Hók Ĭng''' (路加福音) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Ià-sŭ Gĭ-dók gì dâi-gié. ==Chăng-k...
~ (Sĭng hiĕk: {{Sĭng-iók Séng-gĭng}} '''Lô-gă Hók Ĭng''' (路加福音) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Ià-sŭ Gĭ-dók gì dâi-gié. ==Chăng-k...)
(Mò̤ chă)
170

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng