「Dài-uăng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
78.145.180.183 (Talk) sū có̤ gì siŭ-gāi duōng kó̤ Addbot gì sèng 1 bĭk bēng-buōng
~ 78.145.180.183 (Talk) sū có̤ gì siŭ-gāi duōng kó̤ Addbot gì sèng 1 bĭk bēng-buōng)
[[File:Taiwan-CIA inWFB China (+all claims hatched)Map.svgpng|thumbnail|200px|Dài-uăng dê-dù|right]]
{{Siăng|Dai-uang.ogg|'''Dài-uăng'''}} (hĕ̤k '''Dài-uàng''', 台灣, [[Mìng-nàng-uâ]]: ''Tâi-oân'', [[Ĭng-ngṳ̄]]: ''Taiwan'') sê [[Tái-bìng-iòng]] gà̤-dēng gì 1 bĭh [[dō̤-sê̤ṳ]], găk [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] [[Hók-gióng Sēng]] dĕ̤ng-buô, sê [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] ciō-iéu gì guāng-hăk kṳ̆-mĭk. "'''''Dài-uăng'''''" buōng-lài găi-dŏng tĕ̤k có̤ "'''''Dài-uàng'''''", [[Háng-cê]] siā có̤ "臺員".
 
11

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng