「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
! width="200" bgcolor="#FF99CC"| Piĕng-hô̤
! width="200" bgcolor="#FF99CC"| Cê-mō̤
!width="200" bgcolor="#FF99CC"| Guók-cié ĭng-biēu gì ĭng
|-
| 1 || A || {{IPA|/a/}} , {{IPA|/ɑ/}}
 
 
# Liŏh[[Lṳ̆k-sáik]] gì cê biēu -sê dăng-tā̤-cê diŏh găh muōi-sāu tiĕng -gă ông-muōi „ng“ sèng-hâiu, ciáh â̤ tĕ̤ngdé̤ṳng sài cī piĕbĭh hù-hô̤, mò̤ tiĕng - sèng-hâiu mâ̤ sāi sài.
# [[Uòng-sáik]] gì cê biēu -sê dăng-tā̤-cê diŏh găh muōi-sāu tiĕng gă „ṳ“ sèng-hâiu, ciáh â̤ tĕ̤ngdé̤ṳng sài cī piĕbĭh hù-hô̤, mò̤ tiĕng - sèng-hâiu mâ̤ sāi sài.
 
===Lièng-cê Hù-hô̤===
Sāi Bàng-uâ-cê siā-cê gì sèng-hâiu, diŏh áng ĭng-ciék buōng kŭi siā, buóh-āi lièng -giék lâng bĭh hĕ̤k -ciā lâng bĭh ī -siông gì ĭng-ciék sèng-hâiu, diŏh sāi lièng-cê hù-hô̤ „-“ lì lièng-giék ĭng-ciék.
 
==Ciáng-cê-huák==

Dô̤-hòng chái-dăng