「Gàu」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (wikidata interwiki)
| range_map_caption = sĕng̤-uăk gì dê-kṳ̆
}}
'''Gàu''' (猴) sê siŏh lôi bău-guák 200 cṳ̄ng cṳ̄ng-lôi gì siēu-hìng [[lìng-diōng dông-ŭk]]. Gàu siăh [[cūi-guō]], [[chéu-niŏh]], [[cṳ̄ng-cī]], [[huă]], [[tè̤ng-ngiê]], [[-dṳ̆tṳ̆]], [[lâung]] gâe̤ng nâung gì [[dông-ŭk]].
 
Gàu â̤ buŏng có̤ 2 cṳ̄ng ciō-iéu gì duâi lôi: '''Gô Sié-gái gàu''' (''Old World monkey'') gâe̤ng '''Sĭng Sié-gái gàu''' (''New World monkey''). Sĭng Sié-gái gàu gì [[muōi]] â̤ dièng diŏh chéu-ciĕ lā̤, Gô Sié-gái gàu mò̤ nièng-ngài. Sĭng Sié-gái gàu gâe̤ng Gô Sié-gái gàu gì [[pé]], [[méng]], [[gū-chiŏng]] iâ săng mâ̤ siŏh-iông.

Dô̤-hòng chái-dăng