「Dièu-siēng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
{{Dablink|Dièu-siēng iâ â̤ cī „'''[[Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]]'''“ hĕ̤k-ciā „'''[[Dièu-siēng uòng-dièu]]'''“.}}
[[File:Korea (orthographic projection).svg|right|thumb|250px|Dièu-siēng.]]
'''Dièu-siēng buáng-dō̤''' (朝鮮半島, [[HàngDièu-guóksiēng-ngṳ̄]]: 조선조선반도), iâ hô̤ lā̤ '''Hàng buáng-dō̤'''(韓半島, [[Hàng-guók-ngṳ̄]]: 한반도), sê siŏh ciáh Dĕ̤ng Ā gì buáng-dō̤. Báe̤k-biĕng sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gâe̤ng [[Ngò̤-lò̤-sṳ̆]], nàng, să̤ dĕ̤ng dŭ sê hāi.
 
Dièu-siēng buáng-dō̤ gì nè̤ng duâi buô-hông sê [[Dièu-siēng-cŭ]], gōng [[Dièu-siēng-ngṳ̄]]. Gĭng-dáng Dièu-siēng buáng-dō̤ gà̤-lēng ô 2 ciáh guók-gă: [[Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] (ék-buăng hô̤ lā̤ Dièu-siēng hĕ̤k-ciā Báe̤k-hàng) gâe̤ng [[Dâi-hàng Mìng-guók]] (ék-buăng hô̤ lā̤ Hàng-guók hĕ̤k-ciā Nàng-hàng). Nàng-hàng sê [[cṳ̆-buōng-ciō-ngiê]] guók-gă, Báe̤k-hàng sáng [[siâ-huôi-ciō-ngiê]].
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng