「Mī-ciŭ」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Mī-ciŭ '''Mī-ciŭ''' sê sié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh dâi-lṳ̆k. Mī-ciŭ â̤ dé̤ṳng bu...)
 
'''Mī-ciŭ''' sê [[sié-gái]] gà̤-dēng gì siŏh ciáh [[dâi-lṳ̆k]]. Mī-ciŭ â̤ dé̤ṳng buŏng [[Báe̤k Mī-ciŭ]] gâe̤ng [[Nàng Mī-ciŭ]] 2 ciáh ciŭ.
 
[[Category:Sié-gáiciŭ]]
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng