「Ordovician」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
Sĭng hiĕk: '''Ordovician''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 485.4 gáu 443.4 báh-uâng nièng cĭ sèng. Category:Dê-cék
(Sĭng hiĕk: '''Ordovician''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 485.4 gáu 443.4 báh-uâng nièng cĭ sèng. Category:Dê-cék
(Mò̤ chă)
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng