「Silurian」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
Sĭng hiĕk: '''Silurian''', iâ hô̤ lā̤ '''cé-làu-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 443.4 gáu 419.2 báh-uâng nièng cĭ sèng. Category:Dê-cék
(Sĭng hiĕk: '''Silurian''', iâ hô̤ lā̤ '''cé-làu-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 443.4 gáu 419.2 báh-uâng nièng cĭ sèng. Category:Dê-cék
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng