「Piĕ (nguòng-só)」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Piĕ''' (砒), iâ hô̤ lā̤ '''sĭng''' (砷), sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. {{Ciŭ-gĭ-biēu}} Category:Huá-hŏk nguòng-só
 
[[File:Arsen 1a.jpg|thumb|right|200px|Piĕ]]
'''Piĕ''' (砒), iâ hô̤ lā̤ '''sĭng''' (砷), sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]].
 
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng