「Wikimedia Commons」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
Dù lâi cuòng-buô ùng-cê
(Dù lâi cuòng-buô ùng-cê)
{{twinHAN|維基共享資源}}
 
[[File:Commons-logo.svg|thumb|200px|Wiki Gê̤ṳng-hiōng gì dù-biĕu.|right]]
'''Wiki Gê̤ṳng-hiōng''' (Wiki共享, Wikimedia Commons) sê cê̤ṳ-iù bēng-guòng gì dù-chiông, siăng-ĭng gâe̤ng gì-tă dŏ̤-mùi-tā̤ ùng-giông gì chŏng-kó, găk 2004 nièng 9 nguŏk 7 hô̤ siék-lĭk. Ké̤ṳk [[Wikipedia]] siŏh-iông, ĭ iâ sê [[Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi]] (Wikimedia) gì gĕ̤ng-tiàng cĭ ék. Siông-diòng gáu Wikimedia Commons gì ùng-giông â̤ tĕ̤ng ké̤ṳk sū-iū bēng-buōng gì Wikipedia īng-ê̤ṳng.
 
== Nguôi-buô lièng-giék ==
* [http://commons.wikimedia.org Wiki Gê̤ṳng-hiōng]
{{Wiki Gê̤ṳng-hiōng|Wikimedia Commons|Wiki Gê̤ṳng-hiōng}}
 
{{Wiki gĕ̤ng-tiàng}}
 
[[Category:Wikimedia gĕ̤ng-tiàng|G]]
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng