「Mìng-uòng-sĭng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
[[File:Pluto by LORRI and Ralph, 813 July 2015 (Color).jpg|thumb|right|200px|Mìng-uòng-sĭng]]
'''Mìng-uòng-sĭng'''(冥王星) sê [[tái-iòng-hiê]] gì siŏh ciáh [[ā̤-giàng-sĭng]].
 
1

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng