「Kĭng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
[[File:Hydrogenglow.jpg|thumb|right|200px|Kĭng-ké]]
'''Kĭng''' (氫, 輕) sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 1, huá-hŏk hù-hô̤ sê H.
 
==Huá-hŏk séng-cék==
 
==Éng-ê̤ṳng==
 
==Cié-chṳ̄==
Diŏh gĕ̤ng-ngiĕk diē-sié ciŏng-uâng cié-chṳ̄ kĭng-ké:
 
<math> C_{n}H_{m} + nH_{2}O \to nCO+(m/2+n)H_{2} </math>
 
<math> CO + H_{2}O \to CO_{2}+H_{2} </math>
 
Diŏh sĭk-ngiêng-sék diē-sié ciŏng-uâng cié-chṳ̄ kĭng-ké:
 
<math> Zn + H_{2}SO_{4} \to ZnSO_{4}+H_{2}\uparrow </math>
 
 
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng