「Lô-gă Hók Ĭng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
~ (GnuDoyng 已移動頁面 Lô-gă Hók ĬngLô-gă Hók-ĭng,不留重新導向)
~
{{Sĭng-iók Séng-gĭng}}
'''Lô-gă Hók Ĭng-ĭng''' (路加福音) sê [[Ià-sŭ-gáu]] [[Sĭng-iók Séng-gĭng]] gì guóng, gé-lṳ̆k [[Ià-sŭ Gĭ-dók]] gì dâi-gié.
 
== Chăng-kō̤ ==

Dô̤-hòng chái-dăng