「Cūi」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
{{twinLAT|水}}
 
[[File:2006-01-28 drop-impact backjet.jpg|thumb|250px|Cūi|right]]
'''Cūi''' (水, [[Huá-hŏk-sék]]: H<sub>2</sub>O) sê cū-siàng [[sĕng-mêng]] dék gĭ-buōng gì ŭk-cék, sê cêng sâ̤ [[ŭk-lī]] gâe̤ng [[huá-hŏk]] huāng-éng gì ṳ̀ng-cá̤ (''solvent''). [[Dê-giù]] gà̤-dēng ô cĭng hŭng-hó gì cūi, duâi buô-hông dŭ còng-câi diŏh [[hāi-iòng]] gâe̤ng gĭk-dê gì [[bĭng-chuŏng]] lā̤, iâ ô siŏh buô-hông ī [[hùng]], [[ṳ̄]], [[ò̤]], [[kă̤]] dēng-dēng hìng-sék còng-câi. Dê-giù gì cūi-sùng-kuàng lā̤ có̤ mò̤-dìng-mò̤-hiók gì ông-dông: cĭng-huák, gáung-ṳ̄, làu gáu [[hāi]] lā̤.

Dô̤-hòng chái-dăng