「Ó̤-muòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
2 bĭh biĕu-chiĕng: Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng uōng-hiĕk gāi gì
2 bĭh biĕu-chiĕng: Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng uōng-hiĕk gāi gì
{{Wiki-huá}}
[[File:Ruinas de Sao Paulo.jpg|thumb]]
'''Ó̤-muòng''' {{Siăng|Cdo Ó̤-muòng.oga}} (澳門) sê [[Dṳ̆ng-guók]] nàng huong gì sioh bih dek-biék hèng-céng-kṳ, ciòng miàng hāu lā̤ „Ó̤-muòng Dek-biék Hèng-céng-kṳ“, sê Dṳ̆ng-guók lâng bih Dek-biék hèng-céng-kṳ ci-ék.
 
== Miàng-ching gì Lài-iù ==
10,170

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng