「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (typo)
2 bĭh biĕu-chiĕng: Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng uōng-hiĕk gāi gì
[[File:Foochow prayer.jpg|thumb|right|300px|sāi Bàng-uâ-cê siā gì [[Gĭ-dók-gáu]] gì-dō̤-ùng]]
'''Bàng-uâ-cê''' (平話字), iâ hāu lā̤ '''Hók-ciŭ-uâ Gáu-huôi Lò̤-mā-cê''' (福州話教會羅馬字), sê ciŏng-muòng dò̤ lā̤ siā [[Hók-ciŭ-uâ]] gì siŏh-cṳ̄ng [[Lò̤-mā-cê]]. Ĭ dŭ-liāng ô 17 bĭh [[cê-mō̤]], hók-hăk cê-mō̤ (複合字母) gâe̤ng dĕk-sṳ̀ cê-mō̤ (特殊字母) nâ gă diē kó̤ ô 23 bĭh. Bàng-uâ-cê lêng-nguôi gó ô 5 bĭh hù-hô̤ dò̤ lā̤ biĕu-cé̤ṳ [[sĭng-diêu]] (聲調), 1 bĭh lièng-cê hù-hô̤ (連字符號) dò̤ lā̤ lièng-giék ĭng-ciék.
 
{{Spoken Wikipedia LAT|Cdo-平話字-article.ogg|2017 nièng |11 nguŏk 28 hô̤ |Hók-ciŭ-uâ }}
 
==Miàng-cê==
10,170

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng