「Miêng-cék」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Miêng-cék'''(面積) sê dò̤ lā̤ biĕu-sê siŏh ciáh kuóh-méng hĕ̤k-ciā bìng-méng dù-hìng ciéng gì duâi-nâung gì liông, â̤ dé̤ṳng káng có̤...)
 
'''Miêng-cék''' (面積) sê dò̤ lā̤ biĕu-sê siŏh ciáh [[kuóh-méng]] hĕ̤k-ciā [[bìng-méng dù-hìng]] ciéng gì duâi-nâung gì liông, â̤ dé̤ṳng káng có̤ sê [[dòng-dô]] (ék-mì dô-liông) gâe̤ng [[tā̤-cék]] (săng-mì dô-liông) gì nê-mì lôi-bī.
 
[[Category:Só-hŏk]]
10,185

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng