「Pì (gĭng-sṳ̆k)」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
1 bĭh biĕu-chiĕng: 2017 原始碼編輯
{{twinLAT|鈹}}
[[File:Be-140g.jpg|thumb|right|200px|Pì]]
'''Pì''' (鈹) sê siŏh cṳ̄ng [[gĭng-sṳ̆k]], iâ sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 4, huá-hŏk hù-hô̤ sê Be.

Dô̤-hòng chái-dăng