「Siâ-huôi-ciō-ngiê」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Siâ-huôi-ciō-ngiê''' (社會主義) sê siŏh cṳ̄ng céng-dê lī-lâung gâe̤ng céng-dê ông-dông. Ĭ ciō-diŏng gĕ̤ng-ìng găi-gék mò̤ guăng nàng-n...)
 
'''Siâ-huôi-ciōcuō-ngiê''' (社會主義) sê siŏh -cṳ̄ng [[céng-dê]] lī-lâung, gâe̤ngiâ-sê céngsiŏh-cū ngcéng-dê ông-dông. Ĭ ciōciu-diŏng [[gĕ̤ng-ìng găi-gék]] ,mò̤ guăng-uăāg nàng-nṳ̄ dŭ ĭng-găi kĕk [[mìng-ciō|mìng-cuō]] gì huŏng-sék cĭk-tā̤ guăng-lī siŏh ciáh [[siâ-huôi]].
 
Siê-huôi-ciōcuō-ngiê â̤ dé̤ṳng buŏng [[kuŏ-hŏk siâ-huôi-ciō-ngiê|kuŏ-hŏk siâ-huôi-cuō-ngiê]], [[guók-gă siâ-huôi-ciō-ngiê|guók-gă siâ-huôi-cuō-ngiê]], [[mìng-ciō siâ-huôi-ciō-ngiê|mìng-cuō siâ-huôi-cuō-ngiê]], [[Dṳ̆ng-guók dĕk-sáik siâ-huôi-ciō-ngiê|Dṳ̆ng-guók dĕk-sáik siâ-huôi-cuō-ngiê]] dēng dēng.
 
==Gái Káng==
*[[Gê̤ṳng-sāng-ciō-ngiê|Gê̤ṳng-sāng-cuō-ngiê]]
*[[Cṳ̆-buōng-ciō-ngiê|Cṳ̆-buōng-cuō-ngiê]]
 
[[Category:Céng-dê]]
163

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng