「Hò̤-làng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
[[File:EU-Netherlands.svg|right|thumb|350px|Hò̤-làng.]]
[[File:Flag of the Netherlands.svg|right|thumb]]
'''Hò̤-làng''' (荷蘭, [[Hò̤-làng-ngṳ̄]]: ''Nederland'') sê sié-gāi huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă. Ĭ ôi-dé găk [[Să̤-ĕu]], báe̤k-buô sê [[Báe̤k-hāi]]. Hò̤-làng sê [[Ĕu-ciŭ Lièng-mèng]] gì sìng-uòng-guók, iâ sê [[Hò̤-làng Uòng-guók]] gì siŏh ciáh gáiu-siàng-guók.
 
==Lĭk-sṳ̄==
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng