「Chók-sié」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
// Edit via Wikiplus
(// Edit via Wikiplus)
 
{{twinLAT|出世}}
'''Chók-sié''' (出世), iâ hô̤ lā̤ '''chók-sĕng''' (出生), sê cī [[mū-tā̤]] [[săng-giāng]], hĕ̤k-ciā âu-dâi téng mū-tā̤ diē-sié săng chók-lì gì guó-tiàng.
 

Dô̤-hòng chái-dăng