「Huò-bìng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Huò-bìng''' (和平) sê cī mò̤ ciéng-cĕng hĕ̤k-ciā gì-tă ū-ciŏng dâu-cĕng hèng-òi gì cáung-tái. Category:Siâ-huôi
 
 
'''Huò-bìng''' (和平) sê cī mò̤ [[ciéng-cĕng]] hĕ̤k-ciā gì-tă ū-ciŏng dâu-cĕng hèng-òi gì cáungcâung-tái.
 
[[Category:Siâ-huôi]]
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng