「Nĭk-buōng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
Naruhito 2019.
(Naruhito 2019.)
2 bĭh biĕu-chiĕng: Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng uōng-hiĕk gāi gì
| céng-dê cié-dô = [[Gŭng-ciō lĭk-hiéng cié]]
| guók-gă nguòng-siū cék-chĭng =tiĕng-huòng
| guók-gă nguòng-siū miàng-cê = Emperor [[Mìng-ìngNaruhito]]
| céng-hū siū-nō̤ cék-chĭng = siū-sióng
| céng-hū siū-nō̤ miàng-cê = [[Abe Shinzō]]
1

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng