「Dài-uăng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(// Edit via Wikiplus)
Dài-uăng gì [[ùng-huá]] ciō-iéu sê téng [[Dṳ̆ng-guók]] diòng lì gì, iâ sêu diŏh [[Nĭk-buōng]] gâe̤ng [[Mī-guók]] ùng-huá gì īng-hiōng. 1990 nièng-dâi kī, Dài-uăng kăi-diēng buōng-tū-huá ông-dông, cêng sâ̤ Dài-uăng buōng-iòng ùng-huá ([[Holo]], [[Káh-gă]] gâe̤ng nguòng-cê̤ṳ-mìng) dŭ kiū bô-hĭng.
 
{{Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Hèng-céng-kṳ̆}}
{{Commons|Taiwan|Dài-uăng}}
{{Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Hèng-céng-kṳ̆}}
 
{{Authority control}}
[[Category:Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]]
[[Category:Dài-uăng]]

Dô̤-hòng chái-dăng