「Ó̤-muòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
{{twinLAT|澳門}}
{{Wiki-huá}}
{{Infobox Country
[[File:Ruinas de Sao Paulo.jpg|thumb|Dâi-săng-bă bà̤-huŏng]]
|name = Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Ó̤-muòng Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆
|native_name = 中華人民共和國澳門特別行政區<br />Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China
|image_flag = Flag of Macau.svg
|image_coat = Regional Emblem of Macau.svg
|motto =
|national_anthem =
|image_map = Macau in its region.svg
|capital = Ó̤-muòng
|official_languages = [[Uŏk-ngṳ̄]], [[Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄]]
|largest_settlement =
|utc_offset = +8
|area_km2 = 30.3
|area_rank = 235
|population_census = 643,100
|population_census_year = 2014
|population_census_rank = 167
|population_density_km2 = 18,568
|population_density_rank = 1
|leader_title1 = dĕk-biék hèng-céng-kṳ̆ hèng-céng diōng-guăng
|leader_name1 = [[Chŭi Sié-ăng]]
|currency = [[Ó̤-muòng pataca]]
|currency_code = MOP
|currency_symbol =
|Gini = 0.537
|Gini_year = 2011
|GDP_nominal = 807.65 ek
|GDP_nominal_year = 2013
|GDP_nominal_per_capita = 91,376
|HDI = 0.892
|HDI_year = 2013
|languages = Uŏk-ngṳ̄
|festivals =
|country_code = MO
|cctld = .mo
|calling_code = +853
}}
'''Ó̤-muòng''' ({{Siăng|Cdo Ó̤-muòng.oga|澳門|help=no}}) sê [[Dṳ̆ng-guók]] nàng-huong gì sioh bih dek-biék hèng-céng-kṳ, ciòng miàng hāu lā̤ „Ó̤-muòng Dek-biék Hèng-céng-kṳ“, sê Dṳ̆ng-guók lâng bih Dek-biék hèng-céng-kṳ ci-ék.
 
 
== Cūng-gáu ==
[[File:Ruinas de Sao Paulo.jpg|thumb|Dâi-săng-bă bà̤-huŏng]]
Ó̤-muòng nè̤ng cuō-iéu séng-iōng Huk-gáu gâe̤ng Mìng-gang séng-iōng (Guang-neng gâe̤ng Mā-cū gá sì-hèng gĭ).
 
Tieng-cuō gáu Ó̤-muòng gáu-kṳ gah 1576 nièng 1 nguok 23 hô̤ kiū siék, tàu-tàu ôi cuō-gáu sê Ìng-cṳ̀-dòng gì cháung-sṳ̄ nè̤ng Gá-nà̤-lò̤. Tàu-tàu ôi Háng-nè̤ng cuō-gáu sê Lì Ga-cóng cuō-gáu. Hiêng káik sì gì cuō-gáu sê Là̤ Hùng-sing, i iâ sê tàu-tàu ciáh Ó̤-muòng buōng gē̤ng gì Háng-nè̤ng cuō-gáu. Ing dioh guāng-lī-guòng iè-dèng ci sèng cing sâ̤ Ô̤-muòng buōng-iòng Buò-nè̤ng duōng gáu Buò-dò̤-ngà, hiêng-sì câi gáu-iū ī Háng-nè̤ng ùi-cuō.
 
== Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu==
{{reflist}}
 
== Ngiê-dāu lièng-giék ==
{{Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hèng-céng-kṳ̆-uă}}
{{Authority control}}
{{Coord|22|11|45|N|113|32|29|E|region:MO_type:city_scale:100000|display=title}}
 
[[Category:Siàng-chê|Ö]]
[[Category:Dṳ̆ng-guók|Ö]]

Dô̤-hòng chái-dăng