「Hŏ̤-să̤ Cṳ̆」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
{{Gô-iók Séng-gĭng}}
'''{{PAGENAME}}Hŏ̤-să̤ Cṳ̆''' (西書], dōi-siā: Hs.) sê [[Ià-sŭ-gáu]] [[Gô-iók Séng-gĭng]] [[Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆]] gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k [[Dáik-géu]] gì dâi-gié.
 
== Nguôi-buô lièng-giék ==
*[http://digital.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=cdl;idno=cdl180 HÓK-CIŬ-UÂ SÉNG-GĬNG CIÒNG-CŬU]
{{Authority control}}
 
[[Category:Gô-iók Séng-gĭng]]

Dô̤-hòng chái-dăng