「Lô-gă Hók Ĭng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~
{{Italic title‎}}
{{Sĭng-iók Séng-gĭng}}
'''Lô-gă Hók-ĭng Ĭng''' (路加福音, dōi-siā: Lg.) sê [[Ià-sŭ-gáu]] [[Sĭng-iók Séng-gĭng]] gì guóng, gé-lṳ̆k [[Ià-sŭ Gĭ-dók]] gì dâi-gié.
 
== Chăng-kō̤ ==
== Nguôi-buô lièng-giék ==
* [http://digital.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=cdl;idno=cdl180HÓK-CIŬ-UÂ SÉNG-GĬNG CIÒNG-CŬU]
{{Authority control}}
 
[[Category:Sĭng-iók Séng-gĭng]]

Dô̤-hòng chái-dăng