「Congo Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guók」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Congo Mìng-cuō Gê̤ṳng-huò-guók 覆蓋重新導向頁面至 Congo Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guók,未留重新導向頁面)
 
{{Infobox Country
[[File:Democratic Republic of the Congo (orthographic projection).svg|thumb|right|200px|Congo Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guók]]
|name = Congo Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guók
|native_name =
{{lang|fr|République démocratique du Congo}}<br />
{{lang|kg|Repubilika ya Kôngo ya Dimokalasi}}<br />
{{lang|ln|Republíki ya Kongó Demokratíki}}<br />
{{lang|sw|Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo}}<br />
{{lang|lu|Ditunga dia Kongu wa Mungalaata}}
|image_flag = Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg
|image_coat = Coat of arms of the Democratic Republic of the Congo.svg
|motto =
|anthem =
|image_map = Democratic_Republic_of_the_Congo_(orthographic_projection).svg
|capital = [[Kinshasa]]
|largest_settlement=
|area_km2 =
|area_rank =
|utc_offset =
|utc_offset_DST=
|utc1 =
|utc2 =
|utc_DST1 =
|utc_DST2 =
|official_languages=
|population_estimate=
|population_estimate_year=
|population_estimate_rank=
|population_census=
|population_census_year=
|population_census_rank=
|population_density_km2=
|population_census_year=
|population_density_rank=
|ethnic_groups =
|demonym =
|government_type =
|leader_title1 =
|leader_name1 =
|leader_title2 =
|leader_name2 =
|leader_title3 =
|leader_name3 =
|festivals =
|central_bank =
|currency =
|currency_symbol =
|currency_code =
|Gini =
|Gini_year =
|GDP_PPP =
|GDP_PPP_year =
|GDP_PPP_per_capita=
|GDP_nominal =
|GDP_nominal_year =
|GDP_nominal_per_capita=
|HDI =
|HDI_year =
|languages =
|country_code =
|cctld =
|calling_code =
}}
'''Congo Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guók''' sê [[Hĭ-ciŭ]] dṳ̆ng-buô gì siŏh ciáh guók-gă. Ciā guók-gă diŏh 1971 nièng gáu 1997 nièng cĭ găng hô̤ lā̤ '''Zaire'''.
 
{{Hĭ-ciŭ}}
{{Authority control}}
[[Category:Hĭ-ciŭ guók-gă]]

Dô̤-hòng chái-dăng