「Ciòng-ciŭ」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
{{Distinguish|Ciŏng-ciŭ}}
{{Infobox Settlement
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|+<fontname size="+1">''' Ciòng-ciŭ'''-chê
|official_name = 泉州市
|-
|settlement_type = [[Dê-ngék-chê]]
| align="center" colspan=2 | [[File:ChinaFujianQuanzhou.png|200px]]
|image_skyline =
|-
|image_caption =
| '''Hèng-céng-kṳ̆ lôi-biék'''
|image_map = ChinaFujianQuanzhou.png
| Dê-gék chê
|map_caption = Ciòng-ciŭ găk Hók-gióng gì sū-câi
|-
|subdivision_type = Guók-gă
| '''Biék-chĭng'''
|subdivision_name = {{flag|Dṳ̆ng-guók}}
| Lī-siàng, Chié-dùng-siàng
|subdivision_type1 = Sēng
|-
|subdivision_name1 = [[Hók-gióng]]
| '''[[Miêng-cék]]'''
|seat_type =
| 11,968 km²<br />(bău-guák [[Gĭng-muòng]])
|seat =
|-
|leader_title =
| '''[[Ìng-kēu]]'''
|leader_name =
| Chék-báh-ngô-sĕk-nê uâng<br />(bău-guák [[Gĭng-muòng]])
|area_total_km2 = 11,218.91
|-
|area_land_km2 =
| '''Ìng-gĭng [[GDP]]'''
|area_water_km2 =
| ¥31582
|population_as_of = 2010
|-
|population_total = 8,128,533
| '''[[Mìng-cŭk]]'''
|population_density_km2 =
| [[Háng-cŭk|Háng]]
|timezone =
|-
|utc_offset = +8
| '''[[Ngṳ̄-ngiòng]]'''
|timezone_DST =
| [[Mìng-nàng-uâ]] gâe̤ng [[Pū-tŭng-uâ]]
|utc_offset_DST =
|-
|latd=24|latm=55|latNS=N
|}
|longd=118|longm=35|longEW=E
 
|blank_name_sec1 = Biék-chĭng
'''Ciòng-ciŭ''' (泉州, gĭng-dáng diŏh tĕ̤k „{{Siăng|Cdo Ciòng-ciŭ.ogg|Cuòng-ciŭ|help=no}}“ ; [[Pū-tŭng-uâ]]: ''Quanzhou'', ''Chinchew''; [[Mìng-nàng-uâ]]: ''Choân-chiu'') sê [[Hók-gióng-sēng]] gì siŏh bĭh [[siàng-chê]], iâ hô̤ lā̤ '''Lī-siàng''' (鯉城, ĭng-ôi Cuòng-ciŭ-chê dê-dù hìng-câung chiông [[lī-ngṳ̀]]) gâe̤ng '''Chié-dùng-siàng''' (刺桐城, ĭng-ôi Cuòng-ciŭ ô cĭng sâ̤ [[chié-dùng-chéu]]). Gū-cā gì [[Ă-lă-báik]]-nè̤ng iâ giéu ĭ '''Zaytun''' (زيتون), sê [[Ă-lăk-báik-ngṳ̄]] "chié-dùng" gì ĭng-ĭk.
|blank_info_sec1 = Lī-siàng, Chié-dùng-siàng
|website = [http://www.quanzhou.gov.cn/ www.quanzhou.gov.cn]
|}}
'''Ciòng-ciŭ''' (泉州, gĭng-dáng diŏh tĕ̤k „{{Siăng|Cdo Ciòng-ciŭ.ogg|Cuòng-ciŭ|help=no泉州}}; [[Pū-tŭng-uâ]]: ''Quanzhou'', ''Chinchew''; [[Mìng-nàng-uâ]]: ''Choân-chiu'') sê [[Hók-gióng-sēng]] gì siŏh bĭh [[siàng-chê]], iâ hô̤ lā̤ '''Lī-siàng''' (鯉城, ĭng-ôi Cuòng-ciŭ-chê dê-dù hìng-câung chiông [[lī-ngṳ̀]]) gâe̤ng '''Chié-dùng-siàng''' (刺桐城, ĭng-ôi Cuòng-ciŭ ô cĭng sâ̤ [[chié-dùng-chéu]]). Gū-cā gì [[Ă-lă-báik]]-nè̤ng iâ giéu ĭ '''Zaytun''' ({{Script|Arab|زيتون}}), sê [[Ă-lăk-báik-ngṳ̄]] "chié-dùng" gì ĭng-ĭk.
 
== Hèng-céng Dăng-ôi ==
* '''Chê-kṳ̆''': [[Lī-siàng]] (鯉城), [[Hŭng-dĕk]] (澤), [[Lŏk-gŏng]] (洛江), [[Cuòng-gē̤ng|Ciòng-gĕ̤ng]] (泉港).
* '''Gâing-gék-chê''': [[Siŏh-săi]] (石獅), [[Céng-gŏng]] (晉江), [[Nàng-ăng]] (南安).
* '''Gâing''': [[Hiê-ăng]] (惠安), [[Ăng-kă̤]] (安溪), [[Īng-chŭng]] (永春), [[Dáik-huá]] (德化), [[Gĭng-muòng]] (金門).
Cuòng-ciŭ gì [[gĭng-cá̤]] kŭi-huák iù [[Ciŭ-dièu|Ciŭ]] [[Cìng-dièu|Cìng]] sì-hâiu cêu ī-gĭng kăi-sṳ̄. [[Săng-guók]] sì-dô̤i, [[Ngù-guók (Săng-guók)|Ngù-guók]] găh gĭng-dáng gì Nàng-ăng-chê (南安市) siék-lĭk '''Dĕ̤ng-ăng-gâing''' (東安縣). [[Céng-dièu|Să̤-céng]] sì-hâiu [[Dṳ̆ng-nguòng]] ciéng-luâng, cĭng sâ̤ sê̤ṳ-cŭk cāu gáu Cuòng-ciŭ, [[Céng-gŏng]] (晉江) iâ ĭng chṳ̄ dáik miàng.
 
[[Dòng-dièu]] 684 nièng, kăi-sṳ̄ lĭk ciŭ gióng dé, miàng '''Ū-ìng-ciŭ''' (武州), 711 nièng gāi miàng có̤ Cuòng-ciŭ. [[Sóng-dièu|Sóng]] [[Nguòng-dièu|Nguòng]] sì-hâiu, Cuòng-ciŭ sê "Dĕ̤ng-huŏng dâ̤-ék duâi gē̤ng", gĭng-cá̤ huák-dăk, sê "hāi siông sĭ-diù cĭ lô" gì kī-diēng.
 
1271 nièng, siŏh ciáh miàng hô̤ Ngā-gáuk-báik (雅各伯, [[É-dâi-lé-ngṳ̄]]: Jacob d'Ancona) téng [[É-dâi-lé]] lì Cuòng-ciŭ có̤ sĕng-é. Ĭ siā lāu siŏh buōng chók-miàng gì iù-gé, hô̤ lā̤ '''''Guŏng-mìng cĭ Siàng''''' (光明之城, [[Ĭng-ngṳ̄]]: The City of Light). Dáng-sê, hiêng-câi nè̤ng gó mâ̤ hiēu ciā cṳ̆ sê cĭng sê gā.

Dô̤-hòng chái-dăng