「Guōng-să̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
{{Infobox settlement
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
| name = Guōng-să̤ Cáung-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆
|+<font size="+1">'''Guōng-să̤'''
| official_name = {{nobold|{{lang|zh|广西壮族自治区}}}}
|-
| settlement_type = Cê̤ṳ-dê-kṳ̆
| align="center" colspan=2 | [[File:China Guangxi.svg|200px]]
|translit_lang1 = Háng-ngṳ̄
|-
|translit_lang1_type = Háng-ngṳ̄
| '''[[Siū-hū]]'''
|translit_lang1_info = {{lang|zh-hans|广西壮族自治区}}
| [[Nàng-nìng]]
|translit_lang1_type1 = {{nobold|[[Háng-ngṳ̄ Pĭng-ĭng|Pĭng-ĭng]]}}
|-
|translit_lang1_info1 = ''{{transl|zh|Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū}}''
| '''[[Miêng-cék]]'''
|translit_lang1_type2 = {{nobold|Gāng-chĭng}}
| 236,300 km²
|translit_lang1_info2 = {{lang|zh-hans|桂}} ({{transl|zh|Gùi}})
|-
|translit_lang2 = Cáung-ngṳ̄
| '''[[Ìng-kēu]]'''
|translit_lang2_type = Cáung-ngṳ̄
| 4816 uâng
|translit_lang2_info = {{lang|za|Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih}}
|-
| image_map = China Guangxi.svg
| '''Ìng-gĭng [[GDP]]'''
| mapsize = 275px
| ¥25,315
| map_alt = Guōng-să̤ gì sū-câi.
|-
| map_caption = Guōng-să̤ gì sū-câi.
| '''[[Mìng-cŭk]]'''
| coordinates =
| [[Háng-cŭk|Háng]]<br />[[Cáung-cŭk|Cáung]]<br />...<br />
| named_for =
|-
| seat_type = Siū-hū
|}
| seat = [[Nàng-nìng]]
'''Guōng-să̤ Cáung-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆'''(廣西壯族自治區, [[Cáung-ngṳ̄]]: Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih) sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-kṳ̆.
| seat1_type =
| seat1 =
| parts_type = Guāng-hăk
| parts_style = para
| p1 = 14 ciáh dê-ngék-chê
| p2 = 109 gâing
| p3 = 1396 déng
| leader_title =
| leader_name =
| leader_title1 =
| leader_name1 =
| area_footnotes =
| area_total_km2 = 236700
| area_rank =
| elevation_max_m = 2141
| elevation_max_point =
| elevation_max_ft =
| elevation_max_rank =
| elevation_min_m =
| elevation_min_point =
| elevation_min_ft =
| elevation_min_rank =
| population_footnotes =
| population_total = 48380000
| population_as_of = 2016
| population_rank =
| population_density_km2 = auto
| population_density_rank =
| demographics_type1 = Demographics
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1 = Ethnic composition
| demographics1_info1 = [[Han Chinese|Han]] – 62%<br />[[Zhuang people|Zhuang]] – 32%<br/> [[Yao people|Yao]] – 3%<br />[[Hmong people|Miao]] – 1%<br />[[Dong people|Dong]] – 0.7%<br />[[Vietnamese people|Vietnamese]] – 0.6%<br/>[[Gelao people|Gelao]] – 0.4%
| demographics1_title2 = Languages and dialects
| demographics1_info2 = [[Standard Zhuang|Zhuang]], [[Yue Chinese|Yue languages]] (mainly [[Cantonese]]), [[Southwestern Mandarin]], [[Pinghua]]
| iso_code = CN-GX
| website = {{URL|http://www.gxzf.gov.cn/}}
| footnotes =
|}}
'''Guōng-să̤ Cáung-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆''' (廣西壯族自治區, [[Cáung-ngṳ̄]]: Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih) sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-kṳ̆.
 
== Lĭk-sṳ̄ ==
==Ùng-huá==
 
{{Buáng-nàng-hâ}}
{{Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hèng-céng-kṳ̆-uă}}
 
{{Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hèng-céng-kṳ̆-uă}}
{{Authority control}}
{{Buáng-nàng-hâ}}
[[Category:Guōng-să̤| ]]
[[Category:Dṳ̆ng-guók]]

Dô̤-hòng chái-dăng