「Hù-nàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
{{Infobox settlement
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
| name = Hù-nàng-sēng
|+<font size="+1">'''Hù-nàng'''
| native_name = {{nobold|{{lang|zh|湖南省}}}}
|-
| settlement_type = [[Sēng]]
| align="center" colspan=2 | [[File:China Hunan.svg|200px]]
| translit_lang1 = Miàng-cê
|-
| translit_lang1_type = {{nobold|[[Pū-tŭng-uâ]]}}
| '''[[Siū-hū]]'''
| translit_lang1_info = {{transl|zh|Húnán}}
| [[Diòng-să]]
| translit_lang1_type1 = {{nobold|[[Siŏng-ngṳ̄]]}}
|-
| translit_lang1_info1 = fu-lã
| '''[[Miêng-cék]]'''
| translit_lang1_type2 =
| 211,829 km²
| translit_lang1_info2 =
|-
| translit_lang2 = Biék-chĭng
| '''[[Ìng-kēu]]'''
| translit_lang2_type = Gāng-chĭng
| 6380 uâng
| translit_lang2_info = Siŏng (湘)
|-
| translit_lang2_type1 =
| '''Ìng-gĭng [[GDP]]'''
| translit_lang2_info1 =
| ¥29,880
| image_map = China Hunan.svg
|-
| mapsize = 275px
| '''[[Mìng-cŭk]]'''
| map_alt = Hù-nàng gì sū-câi.
| [[Háng-cŭk|Háng]] - 90%<br />[[Tū-gă-cŭk|Tū-gă]] - 4%<br />[[Mièu-cŭk|Mièu]] - 3%<br />[[Dùng-cŭk|Dùng]] - 1%<br />[[Ièu-cŭk|Ièu]] - 1%
| map_caption = Hù-nàng gì sū-câi.
|-
| coordinates = {{coord|28.11265|N|112.98338|E|type:adm1st|format=dms|display=it}}
|}
| named_for =
'''Hù-nàng''' sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì siŏh ciáh sēng.
| seat_type = Siū-hū
| seat = [[Diòng-să]]
| seat1_type =
| seat1 =
| parts_type = Guāng-hăk
| parts_style = para
| p1 = 14 ciáh dê-ngék-chê
| p2 = 122 ciáh gâing
| p3 = 1,933 ciáh déng (2018)
| p4 = 29,224 ciáh chŏng (2018)
| leader_title =
| leader_name =
| leader_title1 =
| leader_name1 =
| area_footnotes =
| area_total_km2 = 210000
| area_rank =
| elevation_max_m = 2115.2
| elevation_max_point =
| elevation_max_ft =
| elevation_max_rank =
| elevation_min_m =
| elevation_min_point =
| elevation_min_ft =
| elevation_min_rank =
| population_footnotes =
| population_total = 67370000
| population_as_of = 2014
| population_rank =
| population_density_km2 = auto
| population_density_rank =
| demographics_type1 = Ìng-kēu gū-gié
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1 = Mìng-cŭk
| demographics1_info1 = [[Háng-cŭk|Háng]] -&nbsp;– 90%<br />[[Tū-gă-cŭk|Tū-gă]] -&nbsp;– 4%<br />[[Mièu-cŭk|Mièu]] -&nbsp;– 3%<br />[[DùngTŭng-cŭk|Dùng]] -&nbsp;– 1%<br />[[Ièu-cŭk|Ièu]]&nbsp;– 1%<br />Gì-tă&nbsp;– 1%
| demographics1_title2 = Ngṳ̄-ngiòng
| demographics1_info2 = [[Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ]], [[Siŏng-ngṳ̄]], [[Gáng-ngṳ̄]], [[Siŏng-nàng Tū-uâ]], [[Uă-hiŏng-uâ]], [[Káh-gă-ngṳ̄]], [[Siŏng-să̤ Mièu-ngṳ̄]], [[Tū-gă-ngṳ̄]], [[Iu Mien-ngṳ̄]], [[Tŭng-ngṳ̄]]
| iso_code = CN-HN
| website = {{url|http://www.hunan.gov.cn/}}
| footnotes =
| official_name =
| image_skyline =
| image_caption =
|}}
'''Hù-nàng''' (湖南) sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì siŏh ciáh sēng.
 
== Lĭk-sṳ̄ ==
==Ùng-huá==
 
{{Buáng-nàng-hâ}}
{{Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hèng-céng-kṳ̆-uă}}
{{Authority control}}
{{Buáng-nàng-hâ}}
 
[[Category:Dṳ̆ng-guók]]
[[Category:Hù-nàng| ]]

Dô̤-hòng chái-dăng