「Séng John's (Antigua gâe̤ng Barbuda)」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
// Edit via Wikiplus
~ (Davidzdh ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng St. John's (Antigua gâe̤ng Barbuda) iè-dông gáu Séng John's (Antigua gâe̤ng Barbuda): St. dŭ huăng-ĭk có̤ séng)
(// Edit via Wikiplus)
 
'''St.Séng John's''' sê [[Antigua gâe̤ng Barbuda]] gì [[siū-dŭ]].
 
[[Category:Antigua gâe̤ng Barbuda]]

Dô̤-hòng chái-dăng